XLII edició del Campionat Interclubs Trofeu Jordi Vives

Friday, 03 February 2017


La 42 Edició del Campionat Interclubs comença el dissabte 11 de Febrer a Barcelona i finalitza el diumenge 19 a Arenys de Mar

El Reial Club Nàutic de Barcelona, el Reial Club Marítim de Barcelona, el Club Nàutic El Balís i el Club Nàutic d’Arenys de Mar conformen el Comitè Organitzador del Campionat Interclubs amb la col·laboració de la Federació Catalana de Vela, el Club Vela Blanes, el Club Nàutic de Premià, i el suport i participació del Club Vela Mataró i el Club Nàutic El Masnou.

Podran participar tots els vaixells que puguin incloure’s en una de les tres categories: Grup Challenge: Iots amb certificat de medició vigent ORC Internacional o ORC Club. Grup Performance: Iots amb certificat de medició vigent ORC Internacional, ORC Club, RI Verificat o RI Promoció i iots sense certificat de medició que els hi serà estimat pel Comitè de Regates d’aquest Campionat. Només els iots del Grup Challenge puntuaran per la Copa Catalana Zona Centre de Creuers de la Federació Catalana de Vela.

Per tercer any consecutiu, el Campionat serà en sentit Nord. La novetat d’aquesta edició és que hi ha un recorregut per cada categoria. Per una banda, el Grup Challenge està programat per un màxim de set proves que s’efectuaran tots els dies de regates menys el diumenge dia 12, que consistirà en una travessa des del RCNB al CNEB. Les diferents proves es faran en un lloc diferent, depenent del dia. Pel grup Performance, la programació és d’un màxim de quatre proves i no hi haurà descartes. Aquestes es basen en una travessa per dia, que començarà al RCMB, passant pel RCNB, el CNP, el CNEB, el CVB i finalitzant al CNAM.

Més informació:

http://www.cnarenys.com/campionat-interclubs/

          https://campionatinterclubs.wordpress.com/

          https://campionatinterclubs.wordpress.com/

XLII edición del Campionat Interclub Trofeu Jordi Vives

La 42 edición del Campionat Interclubs da comienzo el sábado 11 de febrero en Barcelona y finaliza el domingo 19 en Arenys de Mar

El Real Club Náutico de Barcelona, el Reial Club Marítim de Barcelona, el Club Náutico El Balís y el Club Náutic Arenys de Mar conformen el Comité Organizador del Campionat Interclubs con la colaboración de la Federació Catalana de Vela, el Club Vela Blanes, el Club Náutico de Premiá y el soporte y participación del Club Vela Mataró y el Club Náutico el Masnou.

Podrán participar todos los barcos que puedan incluirse en una de las tres categorías: Grupo Challenge: yates con certificado de medición vigente ORC Internacional o ORC Club. Grupo Performance: yates con certificado de medición vigente ORC Internacional, ORC Club, RI Verificado o RI Promoción y yates sin certificado de medición que se les estimará por el Comité de Regatas de este Campeonato. Sólo los yates del Grupo Challenge puntuarán por la Copa Catalana Zona Centro de Cruceros de la Federación Catalana de Vela.

Por tercer año consecutivo, el Campeonato será en sentido Norte. La novedad de la 42 edición, es el recorrido para cada categoría. Por un lado, el Grupo Challenge está programado para navegar un máximo de siete pruebas, que se efectuarán todos los días de regatas menos el domingo día 12, que consistirá en la travesía del RCNB al CNEB. Las diferentes pruebas se harán en diferentes campos de regata, dependiendo del día. Para el Grupo Performance, la programación es de un máximo de cuatro pruebas y no habrá descartes. Éstas se basan en una travesía por día, que dará comienzo en el RCMB, pasando por el RCNB, CNP, CNEB, CVB y finalizando en el CNAM.

Más información:

http://www.cnarenys.com/campionat-interclubs/

          https://campionatinterclubs.wordpress.com/

BYM News Where the News is read

,2.5 million (2,518,698 individual news items open to read, throughout the year 2016

Last Updated ( Friday, 03 February 2017 )